IK HEB OOK INTERESSE!

Ik wil graag op de wachtlijst.

287 zonnepanelen 46 deelnemers

287 panelen hebben 46 deelnemers gevonden !

Alle aandelen zijn verkocht, wachtlijst is ingesteld.

We zijn los: ook de laatste aandelen voor het zonneproject in het Spoorpark zijn verkocht. Naar verwachting leveren de zonnepanelen vanaf november stroom. De deelnemers krijgen een gemiddeld rendement van circa 4 procent gedurende 15 jaar. Een wachtlijst is inmiddels ingesteld.

Minder dan een jaar geleden kregen de plannen voor het eerste collectieve zonneproject vorm. In het nieuwe Spoorpark komen op de gebouwen van scouting en Kiosk zonnepanelen waarmee Tilburgers zonder geschikt dak toch duurzaam stroom kunnen opwekken. Inmiddels zijn alle aandelen van 325 euro verkocht. De wachtlijst is opengesteld.

Het zonneproject in het kort:

Ook interesse in dit project?

Ik wil graag op de wachtlijst van Energiefabriek Spoorpark en krijg hopelijk ook 15 jaar lang energiebelasting terug.

Vraag en antwoord

Een energiecoöperatie die duurzame elektriciteit opwekt via 250 zonnepanelen op het nieuwe dak van de scouting Esjeeka en dat van de Kiosk in het Spoorpark. Hiermee kun je 15 jaar lang profiteren van aftrek van energiebelasting.

Dit project is een initiatief van Energiefabriek013, een bruisende energiecoöperatie die Tilburg groener en duurzamer wil maken door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Kijk op www.energiefabriek013.nl.

Op een gloednieuw gebouw (gebouwd in 2019) van scouting Esjeeka en van de Kiosk in het Spoorpark in Tilburg. Het dak is gericht op het zuiden, heeft een kleine hellingshoek naar het noorden maar is geheel vrij van schaduw. De zonnepanelen worden in een oost-westopstelling geplaatst.

Iedereen in het postcodegebied: 5014, 5017, 5021, 5025, 5037, 5038, 5041 en 5042 (de letters van de postcode doen er niet toe) kan meedoen. Dit geldt voor woningeigenaren, huurders en ondernemers. Voorwaarde is dat je een elektriciteitscontract op jouw naam hebt staan. Voor bedrijven geldt dat ze een kleinzakelijke elektriciteitsaansluiting moeten hebben (dus maximaal 3x80 Ampère). Degene die zich hebben ingeschreven voor de Zon-op-andermans-dakprojecten van Energiefabriek013 krijgen als eerste de kans om zich in te schrijven.

Als je een bijdrage wilt leveren aan een beter milieu en:

 • je eigen dak niet geschikt is voor zonnepanelen (bijvoorbeeld door schaduw van grote bomen of omdat het op het noorden ligt), of
 • als je zonnepanelen op je eigen dak lelijk vindt, of
 • als je in een monument woont waar geen zonnepanelen op mogen, of
 • als je een gezamenlijk dak hebt waar niet voldoende panelen op kunnen (bijvoorbeeld appartementencomplex).

Ja. Je krijgt gedurende 15 jaar energie-belasting terug over de opgewekte energie (in 2019: 11,9 eurocent per kWh, inclusief BTW). Bovendien wek je met jouw aandeel in de panelen zelf groene stroom op, en draag je zo een steentje bij aan de zo noodzakelijke verduurzaming van onze samenleving.

De gemiddelde verwachte opbrengst is 235 kilowattuur (kWh) per zonnepaneel per jaar. Het ene jaar mogelijk 10% meer en het ander jaar mogelijk 10% minder. De werkelijke hoeveelheid wordt jaarlijks via je energierekening verrekend.

Je kunt al meedoen met 1 aandeel. Een aandeel komt overeen met de opbrengst van een zonnepaneel. Het maximum is afhankelijk van je eigen verbruik, want je krijgt alleen energiebelasting terug over je eigen verbruik. Deel je jaarverbruik door de verwachte opbrengst van een zonnepaneel (235 kilowattuur per jaar). Neem daar 85% van, want in de komende 15 jaar ga je hoogstwaarschijnlijk nog wat energie besparen. Rond dit getal naar beneden af, en je hebt het maximum aantal aandelen dat je kunt kopen.

Rekenvoorbeeld:

 • Jaarverbruik: 2500 kilowattuur
 • 2500 gedeeld door 235 = 10,63
 • 10,63 x 85 % = 9,04
 • 9,04 afronden naar beneden = 9 aandelen

Bedrijven kunnen maximaal 42 aandelen kopen. Als ondernemers mee willen doen, kunnen ze persoonlijk advies krijgen. Stuur hiervoor een mail naar info@energiefabriekspoorpark.nl.

Er komen 250 zonnepanelen op het dak van het gebouw. Dat is genoeg voor het elektriciteitsverbruik van 25 tot 30 gezinnen. De verkoop van de aandelen gaat op volgorde van binnenkomst van de aanvraag plus betaling.

Het kost € 325 per aandeel. Energiefabriek Spoorpark verkoopt de opgewekte elektriciteit aan een duurzame energieleverancier en betaalt met de opbrengst daarvan de overige projectkosten (bijvoorbeeld onderhoud en verzekeringen).

Ja, met de huidige energiebelasting verdien je de investering in ongeveer 13 jaar terug (terwijl je gedurende 15 jaar energiebelasting terug krijgt). Dit project valt namelijk onder de regeling verlaagd tarief, ook wel de postcoderoos-regeling genoemd. Over de elektriciteit die is opgewekt met jouw aandeel in de panelen, wordt de energiebelasting afgetrokken van je elektriciteitsrekening (indirect salderen heet dat).

De energiebelasting is in 2019 € 0,119 inclusief BTW. Dat is ongeveer tweederde van het totale elektriciteitstarief. Ieder jaar bepaalt de overheid de hoogte van de energiebelasting. Jouw jaarlijks financieel voordeel is hiervan afhankelijk. Wordt de energiebelasting hoger, dan verdien je de investering sneller terug. Wordt de energiebelasting lager, dan wordt de terugverdientijd langer. Ditzelfde geldt trouwens ook bij zonnepanelen op je eigen dak. Bij het tarief voor energiebelasting dat nu geldt, kom je uit op een rendement van tussen de 3 en 4%.

Nee, dat bedrag krijg je altijd terug, ook als dat betekent dat je belastingaanslag negatief wordt. Als je aanslag negatief wordt, krijg je dus niet alleen de energiebelasting terug van je energieleverancier maar ook nog (een deel van) de vaste korting van de belastingdienst.

Vrijwel alle energie-leveranciers werken inmiddels mee aan de postcoderoos regeling maar helaas nog niet allemaal. Check dus even van tevoren of jouw leverancier de postcoderoos regeling ondersteunt. Als dat zo is, kun je bij dezelfde leverancier blijven. Als dat niet zo is, moet je overstappen naar een leverancier die wel meedoet. Veel energieleveranciers helpen je bij de overstap.

Volgens de website van HIER opgewekt werken de volgende energieleveranciers mee aan de postcoderoos regeling: Essent, Greenchoice, Qurrent, Pure Energie, Eneco, Huismerk Energie, Anode, Delta, DE Unie, NLD, NLE, Servicehouse, Budget Energie, Engie, Nuon, De Groene Stroomfabriek, energiedirect.nl, E.On, Leon Zeewolde, Main Energie, Energie VanOns, OM | nieuwe energie, Sepa Green, Servicehouse.

De coöperatie heeft nog geen keuze gemaakt voor een energieleverancier, waar we de opgewekte stroom aan verkopen. Sommige energieleveranciers bieden de coöperatie een hogere prijs voor de stroom afhankelijk van het aantal leden dat ook bij hun klant is. Als we zo’n contract afsluiten, zullen we dat direct aan de leden laten weten.

Bij welke energieleverancier je ook je stroom afneemt, je hoeft verder zelf niets te doen. Je krijgt namelijk elk jaar een creditnota toegestuurd van jouw energieleverancier. Hiervoor stuurt coöperatie Energiefabriek Spoorpark een opbrengstcertificaat met de hoeveelheid opgewekte kWh van jouw aandeel in de panelen naar jouw energieleverancier.

Ja, dat kan. Kijk wel of je nieuwe leverancier de postcoderoos regeling ondersteunt.

Als je een of meer aandelen koopt, krijg je 15 jaar de energiebelasting terug van de opbrengst van jouw aandeel in de zonnepanelen. Na 15 jaar stopt automatisch je deelname aan dit project en wordt de coöperatie Energiefabriek Spoorpark ontbonden. Als je eerder van je aandelen af wilt, kun je die geheel of gedeeltelijk te koop aanbieden. Misschien wil de volgende bewoner jouw aandeel overnemen of kun je het verkopen aan andere leden van de coöperatie?

Als dit allemaal niet lukt, zal de coöperatie je aandeel terugkopen. Over het algemeen zal de prijs dan wel iets lager zijn.

Ja, als je een of meer aandelen koopt voor dit project, word je automatisch lid van deze coöperatie. Er is inmiddels een bestuur voor de coöperatie. Op de eerste ALV van de Coöperatie Energiefabriek Spoorpark draagt Energiefabriek013 de verantwoordelijkheid voor dit project in zijn geheel over aan het bestuur van Energiefabriek Spoorpark. Dan gaat Energiefabriek013 zelf weer aan de slag met volgende projecten om Tilburg te verduurzamen.

Nee, voor de activiteiten van Energiefabriek Spoorpark geldt namelijk geen vergunningsplicht. De activiteiten vallen daardoor buiten het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het project is wel aangemeld bij de AFM. En we hebben documenten opgesteld met alle relevante financiële informatie. Die documenten voldoen aan de eisen van de AFM.

De coöperatie is op 2 mei 2019 ingeschreven bij de KvK.

Nee, de energiebelasting op groene en grijze stroom is gelijk. Ook bij het dag- en nachttarief van elektriciteit is er geen verschil in de energiebelasting.

Na 15 jaar wordt in principe de coöperatie opgeheven, tenzij de leden in de loop van de tijd anders beslissen, omdat dat om allerlei redenen interessanter of aantrekkelijker is. De installatie wordt dan verkocht aan de gebouweigenaren, omdat de installatie dan nog zo’n 10 jaar elektriciteit blijft produceren, maar het belastingvoordeel voor de deelnemers eindigt. Met de gebouweigenaren is afgesproken dat in het 15e en laatste jaar bekeken wordt of de afspraak aangepast moet worden zodat alle betrokkenen er meer voordeel uit kunnen halen.

In de statuten is opgenomen dat de leden niet aansprakelijk zijn (UA). De risico’s zijn voor de coöperatie die een verzekering af zal sluiten voor:

 1. onheil van buiten (breuk, diefstal, etc.)
 2. stagnatie in stroomlevering
 3. wettelijke aansprakelijkheid.

Voorlopig blijft de regeling in de huidige vorm nog bestaan. De Belastingdienst zal ook een Aanwijzing afgeven, die 15 jaar geldig is. Minister Wiebes heeft aangekondigd de regeling te willen veranderen maar het is nog niet duidelijk hoe. De minister heeft daarbij verklaard dat de regeling hoe dan ook aantrekkelijk zal blijven voor de deelnemers.

Winstuitkering hangt af van de restwaarde na 15 jaar en het resultaat van de onderhandelingen met de gebouweigenaren die we tegen die tijd zullen aangaan. De basisafspraak die is gemaakt, is dat de gebouweigenaren dan de installatie over zullen nemen en daar een vergoeding voor zullen betalen.

De middelen zijn bedoeld voor aanschaf van de installatie en bijdrage in de kosten gedurende 15 jaar. De financiële opzet van het project is zodanig dat de coöperatie gedurende de looptijd van 15 jaar niet bij de leden zal hoeven aankloppen voor extra bijdragen.

Mocht het project niet doorgaan dan worden alle bedragen retour gestort en draagt Energiefabriek013 het financiële verlies.

Ja, er is voor een gunstiger exploitatie ook gezocht naar (neven)daken, maar nog zonder resultaat. Dit kan ook in de toekomst nog.

Neen

Belangstellenden kunnen door invulling van het aanmeldformulier een bestelling plaatsen voor het gewenste aantal aandelen. Daarop ontvangt men een Ledenovereenkomst en de betaalinstructie. De aandelen worden definitief toegekend na ontvangst van de betaling en de ingevulde Ledenovereenkomst. Wanneer de aandelen uitverkocht zijn, ontvangt men direct het gestorte geld terug en wordt men op de wachtlijst geplaatst.

De aandelen zijn verhandelbaar. Het is denkbaar dat deelnemers hun aandeel willen verkopen bijvoorbeeld omdat ze hun huis verkopen. De coöperatie zal de verkoop tussen leden en aan nieuwe leden van de wachtlijst bevorderen. De aandelen blijven namelijk tot het einde van de looptijd belastingvoordeel opleveren. De coöperatie zelf zal de aandelen alleen in het uiterste geval en tegen boekwaarde terugnemen. Bij verhuizen uit de postcode vervalt het voordeel van de energiebelasting, maar het verkopen ervan is dan niet verplicht.

Teruggave is gekoppeld aan de hoeveelheid elektriciteit die is opgewekt met het aantal zonnepanelen waarvoor men aandelen heeft genomen. De teruggave wordt uitgevoerd door de eigen energieleverancier, die van de coöperatie een opgave ontvangt van de opgewekte energie. Men hoeft daar zelf dus niets voor te doen.

Het gebouw ligt met voorzijde op het zuiden en is langwerpig in oost-west richting met een flauwe dakhelling naar het noorden. Bij paneeloriëntatie op het zuiden geeft het voorste paneel extra veel schaduw op het daar achter liggende, dat is bij oost-westoriëntatie niet het geval. Zo kunnen er ook meer zonnepanelen op het dak worden geplaatst.

Voordat u daadwerkelijk inschrijft op uw participaties/aandelen adviseren wij u het Informatiedocument Coöperatie Energiefabriek Spoorpark en Factsheet Energiefabriek Spoorpark volledig door te nemen.

Voordat u daadwerkelijk inschrijft op uw participaties/aandelen adviseren wij u het Informatiedocument Coöperatie Energiefabriek Spoorpark en Factsheet Energiefabriek Spoorpark volledig door te nemen.


Coöperatie Energiefabriek Spoorpark U.A. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74732676.

eerste postcoderoosproject van Tilburg
is nu een feit!

Ingebruikname van 287 zonnepanelen

Zonnepanelen op andermans dak. Met deze belofte begonnen de vrijwilligers van de Energiefabriek Spoorpark ruim een jaar geleden met de zoektocht naar een geschikt dak voor het eerste collectieve postcoderoosproject in Tilburg. In het splinternieuwe Spoorpark bleek het dak van scouting Esjeeka en de Kiosk ideaal. Inmiddels liggen er 287 panelen op het pand en hebben 46 omwonenden geïnvesteerd in de panelen. Hiermee ontvangen de deelnemers een mooi rendement, draagt de Energiefabriek bij aan de exploitatie van het Spoorpark en wordt er zo duurzame energie opgewekt.

Op zaterdag 14 december waren alle betrokkenen bijeen om stil te staan bij deze mijlpaal: de ingebruikname van de zonnepanelen. De installateur gaf een rondleiding en uitleg. In het waterkoude Spoorpark feliciteerden de leden van de coöperatie elkaar met deze mooie mijlpaal.

Voorzitter Lucia Kleinegris van Energiefabriek013 is verheugd dat er inmiddels twee nieuwe coöperaties zijn ontstaan met hulp van EF013. Eerder werd in Goirle al de Energiefabriek Oude Leij opgericht.

Ik heb interesse!

Vul onderstaand formulier in en laat ons uw interesse weten. Op dit moment zijn alle aandelen verkocht en hebben wij een wachtlijst ingesteld.

De plaatsing op de wachtlijst gaat op volgorde van binnenkomst van ingevuld onderstaand formulier.